Berlin Schloss Innenansichten 81

 • Schloss Berlin Rittersaal 1700

  Schloss Berlin Rittersaal 1700

  • Kaiser Karl
  3,950
  0
 • Schloß Berlin Bildergalerie 1943f

  Schloß Berlin Bildergalerie 1943f

  • Kaiser Karl
  3,501
  0
 • Schloß Berlin Königszimmer 1944a

  Schloß Berlin Königszimmer 1944a

  • Kaiser Karl
  3,369
  0
 • Schloß Berlin Königszimmer 1944b

  Schloß Berlin Königszimmer 1944b

  • Kaiser Karl
  3,476
  0
 • Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944g

  Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944g

  • Kaiser Karl
  3,387
  0
 • Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944f

  Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944f

  • Kaiser Karl
  3,297
  0
 • Schloß Berlin Adlerzimmer 1944f

  Schloß Berlin Adlerzimmer 1944f

  • Kaiser Karl
  3,370
  0
 • Schloß Berlin Bildergalerie 1943h

  Schloß Berlin Bildergalerie 1943h

  • Kaiser Karl
  3,462
  0
 • Schloß Berlin Adlerzimmer 1944e

  Schloß Berlin Adlerzimmer 1944e

  • Kaiser Karl
  3,474
  0
 • Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944i

  Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944i

  • Kaiser Karl
  3,427
  0
 • Schloß Berlin Königszimmer 1944c

  Schloß Berlin Königszimmer 1944c

  • Kaiser Karl
  3,404
  0
 • Schloss Berlin Adlerzimmer 1944d

  Schloss Berlin Adlerzimmer 1944d

  • Kaiser Karl
  3,397
  0
 • Schloss Berlin Adlerzimmer 1944c

  Schloss Berlin Adlerzimmer 1944c

  • Kaiser Karl
  3,357
  0
 • Schloss Berlin Adlerzimmer 1944a

  Schloss Berlin Adlerzimmer 1944a

  • Kaiser Karl
  3,359
  0
 • Schloss Berlin Rittersaal 1944b

  Schloss Berlin Rittersaal 1944b

  • Kaiser Karl
  4,865
  0