Berlin Schloss Innenansichten 81

 • Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944f

  Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944f

  • Kaiser Karl
  3,702
  0
 • Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944g

  Schloss Berlin rotes Samtzimmer 1944g

  • Kaiser Karl
  3,645
  0
 • Schloß Berlin Königszimmer 1944b

  Schloß Berlin Königszimmer 1944b

  • Kaiser Karl
  3,857
  0
 • Schloß Berlin Königszimmer 1944a

  Schloß Berlin Königszimmer 1944a

  • Kaiser Karl
  3,745
  0
 • Schloß Berlin Bildergalerie 1943f

  Schloß Berlin Bildergalerie 1943f

  • Kaiser Karl
  3,716
  0
 • Schloss Berlin Rittersaal 1700

  Schloss Berlin Rittersaal 1700

  • Kaiser Karl
  4,286
  0
 • Schloß Berlin Bildergalerie 1943g

  Schloß Berlin Bildergalerie 1943g

  • Kaiser Karl
  4,030
  0
 • Schloss Berlin Rittersaal 1700b

  Schloss Berlin Rittersaal 1700b

  • Kaiser Karl
  4,648
  0
 • Schloss Berlin Sternsaal

  Schloss Berlin Sternsaal

  • Kaiser Karl
  4,518
  0
 • Schloss Berlin Kugelzimmer 1944d

  Schloss Berlin Kugelzimmer 1944d

  • Kaiser Karl
  3,541
  0
 • Schloss Berlin Kugelzimmer 1944c

  Schloss Berlin Kugelzimmer 1944c

  • Kaiser Karl
  3,448
  0
 • Schloss Berlin Königszimmer 1944d

  Schloss Berlin Königszimmer 1944d

  • Kaiser Karl
  3,858
  0
 • Schloss Berlin Kugelzimmer 1944e

  Schloss Berlin Kugelzimmer 1944e

  • Kaiser Karl
  3,823
  0
 • Schloss Berlin Kugelzimmer 1944b

  Schloss Berlin Kugelzimmer 1944b

  • Kaiser Karl
  4,000
  0
 • Schloss Berlin Staatsratsaal 1940

  Schloss Berlin Staatsratsaal 1940

  • Kaiser Karl
  4,005
  0